Byggestart på nytt sjukehus i Nordmøre og Romsdal i november 2019

Slik skal de få ned prisen

Helseforetaket skal få ned prisen på bygging av nytt sjukehus ved å forenkle anbudskonkurransen.

PROSJEKTLEDER: Helle Jensen i Sykehusbygg tror det er mulig å finne en entreprenør som er villig til å bygge sjukehuset innenfor en ramme på 4,1 milliarder (2015-kroner). FOTO: TORBJØRN EIDHAMMER  Foto: Torbjørn Eidhammer

Det går an å spare penger på tekniske løsninger, bærekonstruksjon og romløsninger

Helle Jensen
Nyheter

I juni avlyste Helse Møre og Romsdal anbudskonkurransen for bygging av nytt fellessjukehus på Hjelset i Molde. Årsaken var at entreprenørene Skanska og BetonmastHæhre kom med tilbud som var altfor høye. Kostnadsrammen for sjukehuset er 4,1 milliarder (2015-kr).