Veslemannen i Romsdal: Øvre del har beveget seg ca. 7 meter siden 2014

– Store bevegelser i rasutsatt fjellparti

Til sammen sju ganger har NVE varslet ekstrem rasfare ved fjellpartiet Veslemannen i Romsdalen. Nå håper «alle» at raset skal gå.

Bevegelsene var torsdag morgen oppe i 60 cm i øvre del av fjellpartiet Veslemannen. I nedre del er hastigheten oppe i 2 cm per døgn.   Foto: NTB Scanpix

Nyheter

«– Et skred kan ventes innen noen uker», «Trulig skred i dag. Rørslene i fjellet Mannen akselererer. Geologane varslar at skredet kan kome om kort tid».