Disse kan bli medlem i de nye bydelsutvalgene:

Elleve bydelsutvalg i nye Ålesund

Fellesnemnda for nye Ålesund har vedtatt at kommunen skal ha elleve kommunedelsutvalg. Disse følger samme geografiske grenser som ungdomsskolekretsene.

Revir: Kartet visar hvilket område hvert enkelt bydelsutval skal dekke. Grensene følger ungdomsskolekretsene. PS: Navnene på dette kartet er ikke det som blir gjeldende, se saka.   Foto: Nye Ålesund kommune

Nyheter

Vedtaket var i tråd med innstillinga fra den politiske komiteen, som jobber med politisk organisering av nye Ålesund.