Flere gutter uten karakterer på videregående etter innføring av fraværsgrense

Andelen gutter som ikke får vurdering i ett eller flere fag på videregående skole, har økt med 2,9 prosent etter at fraværsgrensen ble innført.

Illustrasjonsfoto: Thomas Brun / NTB scanpix 

Nyheter

Til sammen var det 3.036 gutter som manglet vurdering i ett eller flere fag våren 2018, skriver Utdanningsnytt , som viser til en oversikt fagbladet Utdanning har laget.

Tallene viser at mens 3,5 prosent av guttene i skoleåret 2015/16 ikke fikk vurdering i ett eller flere fag, så hadde andelen økt til 3,6 prosent siste skoleår. Fraværsgrensen ble innført høsten 2016. Det innebærer en økning på 2,9 prosent. På yrkesfag økte andelen gutter uten vurdering med 2,6 prosent i samme periode og på studiespesialisering med 3 prosent.

– At antall gutter som ikke får karakterer øker, er veldig bekymringsfullt. Det var nettopp dette vi fryktet da fraværsgrensen ble innført, sier forsker Robin Ulriksen ved Nordisk institutt for innovasjon, forskning og utdanning (NIVA) til Utdanningsnytt.

Oversikten er basert på Utdanningsdirektoratets statistikk for elever uten vurderingsgrunnlag og omfatter foreløpige tall for siste skoleår.

Flest i Oslo

Problemene synes å være aller størst i Oslo, der gutter som ikke får vurdering, har økt med 16 prosent. I hovedstaden manglet 10 prosent av guttene på yrkesfag minst én karakter på vitnemålet i år. Det er nesten 43 prosent flere enn før fraværsgrensen ble innført i 2016, viser oversikten.

– Tidligere klarte man å sluse gjennom mange av dem som var lavt presterende og hadde høyt fravær. Fraværsgrensen har gjort at flere av disse elevene nå ender opp uten karakterer, sier Ulriksen.

KrF bekymret

KrFs utdanningspolitiske talsmann Hans Fredrik Grøvan reagerer på tallene og ber kunnskapsministeren se på tiltak for å tilrettelegge bedre for disse elevene.

– KrF var mot å innføre en slik rigid fraværsgrense som regjeringen foreslo i forrige periode, og da sterkt begrunnet i at den kunne medføre at færre ville få vurdering. Vi advarte mot at en rigid fraværsgrense ville få som konsekvens at de som sto i randsonen ville miste motivasjon til å fullføre undervisningen når prosentgrensen var overskredet. Disse tallene kan jo tyde på det, sier Grøvan til NTB.

Totalt for begge kjønn og alle studieretninger viser tallene at flere elever får karakterer nå enn før grensen på 10 prosent fravær ble innført i 2016.