Strides om O'Learys-skjenking

Mens møteleder Svein-Rune Johannessen (Ap) i helse- og velferdsutvalget er enig med rådmannen, mener Monica Molvær at innstillinga fra rådmannen er for streng.

Johannessen legger også vekt på at det vil være et kinoanlegg rett ved siden av O'Learys, og at biblioteket vil være i samme bygg.   Foto: Staale Wattø

Monica Molvær (H). ARKIVFOTO: STAALE WATTØ 

Nyheter

Mandag skal helse- og velferdsutvalget, som har delegert myndighet til å ta avgjørelser i tråd med bevillingsreglementet, bestemme om O'Learys vil få innvilget skjekebevillingen de har søkt om. Johannessen vil ikke foregripe begivenhetenes gang, men han sier at rådmannen har skrevet en god innstilling.

– Rådmannen har ikke hatt noe valg. På slutten av 2016 ble det vedtatt en ruspolitisk handlingsplan som sier at begrensing er viktig og at i områder hvor barn og ungdommer ferdes, så skal det fortrinnsvis ikke gis skjenkebevilling, sier Johannesen.

Han har vært på befaring og kjenner området på Moa godt. Johannessen mener konseptet med bowling, minigolf, dart, biljard osv. vil være svært attraktivt for barn og ungdom, og at det ikke er forenelig med handlingsplanen.

– Egentlig er det rådmannens alternativ en, å gi avslag på søknaden om bevilling, som best ivaretar det oppdraget bystyret har gitt, men rådmannen sier samtidig at siden kommuneadministrasjonen ikke har gitt signal tidligere i prosessen til de som skal drive der inne, så har rådmannen likevel valgt å innstille på en begrenset skjenkebevilling.

Han medgir at dette ikke er en enkel sak.

– Noen vil hevde at dette er næringspolitikk, fordi det dreier seg om mange ansatte og skatteinntekter, men helse- og velferdsutvalgets oppgave er å forvalte det regelverk og mandat som er gitt. Vi må etterleve de vedtak som bystyre har fattet.

– Skal ikke gjøre det vanskelig å etablere seg her

Monica Molvær (H) deler Svein-Rune Johannessens syn på at rådmannen har gjort ei grundig vurdering av saka. Der stopper imidlertid enigheten mellom de to.

- Jeg heller mot at vi enten går for alternativ to - altså full innvilgning, eller finner ei mellomløsning mellom alternativ to og tre, sier hun.

- Nå har jeg ikke landa på eksakt klokkeslett, og vi har heller ikke diskutert det i partigruppa, men jeg personlig synes skjenking først klokka 23 blir vel strengt. Andre familiekonsept som Egon og Peppes klarer å finne løsninger som fungerer, og det synes jeg vi må få til her også. Vi skal ikke gjøre det vanskelig for bedrifter å etablere seg her, legger hun til.

Molvær gir ellers uttrykk for at hun synes det er spennende at O'Learys ønsker å etablere seg i Ålesund.

- Slik jeg kjenner dem er de et fotballkonsept, og når det gjelder fotball er det jo en del spennende kamper mange er interessert i å følge. De fleste av disse spilles på tidligere tidspunkt enn klokka 23, og jeg forstår både ønsket om å skjenke i forbindelse med fotballkampene, og også at dette kan bli vanskelig, hvis det blir som rådmannen innstiller på, sier hun.

- Du tror ikke for eksempel Premier League er interessert i å flytte kampene sine til seint om kvelden.

- Nei, det tror jeg ikke, ler Molvær.