Tidsplanen for Nordøyvegen ryker

Vegvesenet ber om frist til januar

Statens vegvesen ber entreprenørene som har lagt inn anbud på Nordøyvegen om mer tid. De ønsker at fristen for å tiltre anbudet blir utsatt til 14. januar.

Ryker: Det ser ut som at tidsplanen for når fylkestinget kan ta den endelige beslutningen om Nordøyvegen ryker. Statens vegvesen har nå sendt brev til entreprenørene og bedt om forlenga frist for når de kan si ja eller nei til tilbudet de har fått. De ber nå om frist til 14 januar. 

Tid: - Jeg skjønner at mange er utålmodige etter å få en avklaring, men vi må ta oss den tiden som trengs i forhold til å få gjennomført en skikkelig saksutredning, sir Frps Frank Sve. 

Nyheter

I anbudspapirene for hovedanbudet på Nordøyvegen var den såkalte vedståelsesfristen satt til 1. november. I brevet til entreprenørene ber Statens vegvesen region midt at fristen forlenges til 14. januar. Begrunnelsen er at fylkesadministrasjonen trenger mer tid til å finne ut av hvordan en skal dekke inn sprekken på en milliard kroner.

– Vegeier Møre og Romsdal fylkeskommune har til oss opplyst at det er nødvendig med ytterligere tid for å kartlegge de økonomiske virkningene av de høye tilbudssummene. herunder særlig muligheten for finansiering av prosjektet, skriver vegvesenet i brevet. NRK skreiv om saka først.

Den opprinnelige planen var at samferdselsutvalget skulle behandle saka mandag 8. oktober, fylkesutvalget 11. oktober, for så at en endelig beslutning om Nordøyvegens skjebne skulle fattes i fylkestinget 15. oktober.

Tynn tråd

Det virker nå som at den planen henger i en tynn tråd. Mye tyder på at administrasjonen ikke blir ferdig med alle sakene før til fylkestinget som skal være tett oppunder jul. En kontrakt med entreprenøren kan ikke signeres før fylkestinget har fattet sitt vedtak, derfor trenger de å få utsatt fristen.

Frps Frank Sve leder plannemnda for samferdsel. Han mener det ikke er avgjørende om Nordøyvegen kommer opp på fylkestinget i oktober eller desember.

– Det som er viktig er at administrasjonen får gjort et grundig og skikkelig arbeid der alle tall og beregninger ligger på bordet nå vi skal fatte beslutningen. Det tjener vi som politikere på, og det tjener prosjektet på, sier Sve.

Håper på oktober

Som ennå ikke har gitt opp tanken på at Nordøyvegen kan behandles allerede på fylkestinget i oktober.

– Det som vi må ha på plass er en avklaring om vi får forlenga bompengeperioden. Jeg tror Jon Georg Dale nå jobber med en avklaring på dette og at vi etter å ha hatt møte med han vet hvor lang bompengeperiode vi kan legge inn, påpeker Sve.

– Jeg skjønner at mange er utålmodige etter å få en avklaring, men vi må ta oss den tiden som trengs i forhold til å få gjennomført en skikkelig saksutredning, sier Sve.