Ni av tjue hoteller har meldt seg ut av Destinasjon Ålesund & Sunnmøre. Selskapet står i fare for å bli oppløst

Vil komme de utmeldte hotellene i møte

Destinasjon Ålesund & Sunnmøre har sett seg nødt til å kalle inn til et ekstraordinært årsmøte for å stanse medlemsflukten.

Ute: Scandic Parken er blant de ni hotellene som har trukket medlemskapet sitt i Destinasjon Ålesund og Sunnmøre. De ni hotellene har stått for 1,5 millioner til destinasjonsselskapet, mot 1 million for de resterende 11. Årsaken er en fordelingsnøkkel basert på antall sengedøgn, som nå kan bli endret.  Foto: Staale Wattø

Vi har ikke planer om å trekke oss ut

Knut Flakk
Nyheter

Det var i forrige uke at det ble kjent at ni av tjue av hotellene hadde meldt seg ut av reiselivsselskapet. Sunnmørsposten kjenner til at flere hoteller teller på knappene om de skal fortsette sitt medlemskap.