Arkitekturpsykolog tilkonferanse i Spjelkavik:

 – De fleste sunnmøringer velger cellekontor

– Det er blitt meg fortalt at på Sunnmøre velger man oftere cellekontor i nybygg framfor åpne løsninger. Kanskje det er uttrykk for at sunnmøringer er mer effektivitetsorientert enn innovative, sier Oddvar Skjæveland.

  Foto: Mellomrom Arkitekturpsykologi AS.

Nyheter

– Eller en kan tolke det dithen at sunnmøringen heller vil ha "copy paste" enn innovasjon.