Skal du arrangere noe på tvers av kommunegrensene?

Bli kjent-fond for nye Ålesund

Fellesnemnda for nye Ålesund har vedtatt å opprette et «Bli kjent-fond» for den nye kommunen.

Fond: Lag og organisasjoner kan søke. Foto: Jon Olav Nesvold / Scanpix  Foto: Nesvold, Jon Olav

Nyheter

Det settes av 500.000 kroner til fondet i prosjektperioden, heter det i vedtaket.

Fondet består av midler for 2018 og 2019. Organisasjoner, lag og institusjoner kan søke om støtte på inntil 50.000 kroner til et arrangement eller en aktivitet som inkluderer innbyggere i minimum to av de fem kommunene Ørskog, Skodje, Haram, Sandøy og Ålesund.

Tildelingsbeløpet vil bli vurdert med bakgrunn i antall deltakere og antall kommuner som er involvert.

Fondet skal bidra til å bringe folk sammen på tvers av kommunegrensene.