Vatne kyrkje 150 år:

Jubileumsveke i kyrkja

– Det er mange som er veldig glade i Vatne kyrkje.

Spelar opp til jubileumsfeiring: Soknerådsleiar Edvard Orvik i Vatne kyrkje, her ved det nye flygelet kyrkja fekk i gåve til jubileumsåret. Komande veke vert kyrkja sitt 150-årsjubileum markert over fleire dagar. Til hausten kjem det eige jubileumsskrift om kyrkja, i samarbeid med Vatne sogelag. Arkiv.  Foto: Marius Simensen

Nyheter

– Vi vil gjere stas på kyrkja vår, som er 150 år i år. Vi håpar at folk vil møte opp og feire kyrkja, seier Edvard Orvik, leiar i Vatne sokneråd.

Frå onsdag 19. til søndag 23. september vert kyrkjejubileet storstilt markert. Onsdag vert det lokalhistorisk kveld og konsert. Ramma er tilbakeblikk om kyrkjemusikk og kyrkjegang for 150 år sidan.