Sjekker Jon Georg Dale for tre habilitetskonflikter

Ifølge VG sjekkes samferdselsministeren fra Volda for tre mulige habilitetskonflikter. Svar er venta på mandag.

Ny minister: Jon Georg Dale overtok nylig som samferdselsminister og nå avklares mulige habilitetskonflikter. 

Nyheter

Dale sjekkes for følgende mulige habilitetskonflikter, ifølge VG:

  1. Saker som omhandler Huawei: Dale er omgangsvenn med Vidar Brein-Karlsen (Frp) som gikk fra en toppjobb i Justisdepartementet til en toppjobb i kinesiske Huawei.
  2. Saker som omhandler mobiloperatøren Ice: Dale er god venn med tidligere statssekretær i Samferdselsdepartementet Reynir Jóhannesson, som nå er kommunikasjonsdirektør i Ice.
  3. Forholdet til Havila Shipping: Dales onkel, Arne Johan Dale, er finansdirektør i Havila.

Etter det VG kjenner til kommer det en konklusjon fra Justisdepartementet i disse sakene mandag.

I augst ble habiliteten den ferske fiskeriminsiteren Harald Tom Nesvik vurdert i samband med saken om Sølvtrans og dumping av lusemiddel:


Sølvtrans politimeldt for ulovleg dumping av lusemiddel:

Harald Tom Nesvik ber om vurdering av habilitet

Relativt rolege arbeidsdagar som informasjonssjef i brønnbåtreiarlaget Sølvtrans er brått bytta ut med hektiske dagar som statsråd for Harald Tom Nesvik.