Stemte mot kommunesamanslåing for Giske

Eit fleirtal i formannskapet i Giske stemte for at Giske held fram som eigen kommune.
Nyheter

NRK Møre og Romsdal melde om saka først.

Vedtaket vart gjort med knappast mogleg fleirtal: Medan Harry Valderhaug (KrF), Renate Giske Holvik (KrF), Britt Giske Andersen (V) og Olav Sindre Roald (Tvp) stemte for at Giske held fram som eigen kommune frå 2020, stemte Roar Dyb Sandnes (A), Sven Inge Molnes (H) og Kolbjørn Rørstad (Tvp) for å gå inn i nye Ålesund.

Det er kommunestyret i Giske som har siste ord i saka. Dei skal ha møte 27. september.

KrF avgjør om kommunen går inn

Giske delt i to i synet på nye Ålesund

49 prosent sier nei, mens 48 prosent er positive til å gå inn i nye Ålesund kommune. Det viser en ny innbyggerundersøkelse i Giske kommune.