Hofseth Aqua og Atlanterhavsparken vil ha visningssenter for oppdrett

Akvariet med nye planer

Hofseth Aqua og Atlanterhavsparken vil opprette et «blått formidlings- og visningssenter».

Satser videre: Atlanterhavsparken har et av Nord-Europas største saltvannsakvarium. Planen om et havbrukssenter er et ledd i den nasjonale satsinga, forteller daglig leder Tor Erik Standal.   Foto: Nils Harald Ånstad

Nyheter

Her ønsker de å vise framtidas havbruksnæring. Interaktive utstillinger skal gi de besøkende innblikk i hvordan oppdrettsnæringa kan bli. De vil også lage undervisningsopplegg for grunnskolen og videregående skole.