Ålesund:

Skal øya hete Heissa, Hessen eller Hessa?

Kartverket reiser nå navnesak for å fastslå om øya skal hete Heissa, Hessen eller Hessa.

Navnestrid: Kartverket reiser nå navnesak for å fastslå hva øya skal hete – Heissa, Hessen eller Hessa? Per i dag har øynavnet nemlig flere godkjente skrivemåter. 

De som har greie på det mener at du kan høre en liten i-lyd i dialekten når du sier Hessa

Harald Grytten
Nyheter

Årsaken til at navnesaka blir reist er at øya har flere godkjente skrivemåter, og målet er å komme fram til en skrivemåte for navnet til offentlig bruk.