Fregatt-besøk i Ålesund

Blant de 130 påmeldte som skal om bord er det både lokale ordførere, fylkestingsrepresentanter og rundt 100 skoleelever og studenter.
Nyheter

I dag, torsdag er KNM «Otto Sverdrup» på besøk i Ålesund.

– Fregatten kommer etter et initiativ fra oss. Vi ønsker å nå ut med informasjon om forsvaret. Dette er kunnskap som ikke må gå tapt, sier Per O. Hofseth i Sunnmøre Forsvarsforening. De samarbeider med Sjøforsvaret og Norske Reserveoffiserers Forbund (NROF) om arrangementet.

Etter å ha gått ut og invitert bredt, sitter en nå igjen med 130 påmeldte, deriblant 15 lokale ordførere og fylkestingsrepresentanter, samt rundt 100 skoleelever og studenter.


Iris er Norges første kvinnelege fregattsjef: – Eg har berre møtt opne dører

Iris Fivelstad er Norges første kvinnelege skipssjef på ein fregatt. Det er ikkje noko å gjere eit stort nummer av, synest ho.


– De inviterte skal om bord i to puljer, og når det gjelder elevene og studentene vil de få info om utdanningsmulighetene i forsvaret, så vel som omvisning på linje med de andre, sier han.

– Det er jo et stort fartøy, dette, ett krigsfartøy, som blant anna har eget sjukehus om bord. Skipssjefen, kommandørkaptein Iris Fivelstad, er for øvrig lokal. Både hun, men også flere av de andre om bord, vil orientere, fortsetter Hofseth.

Av sikkerhetsmessige årsaker er skipet lukka for andre enn inviterte, men en kan sjølsagt se skipet fra kaia.

Fregatten KNM "Otto Sverdrup" er i Ålesund. Se forsvarets egen video fra tokt til Svalbard nylig.