Kontroll da klokka blei stilt:

Prikker til Molo Brew i Ålesund

Molo Brew i Ålesund sentrum er tildelt fem prikker. De har ingen prikker fra før.

30 min.: Alkoholkonsum skal opphøre 30 min. etter skjenkestans. 

Nyheter

Fire prikker for brudd på alkohollovens paragraf om at konsum av alkohol må opphøre seinest 30 minutter etter skjenketidens utløp. Bruddet skjedde i forbindelse med overgang til sommertid.