Vil ha dobbel sperrelinje

Statens vegvesen vil gjøre flere tiltak på fylkesvegen mellom Kverve og Taftasundet på Ellingsøy.

Flere tiltak: Vegvesenet ønsker å iverksette flere tiltak på fylkesveg 107 på Ellingsøy. Blant anna vil de ha dobbel sperrelinje fra denne rundkjøringa, ved Hovlia, og forbi Hoffland.  Foto: Line Helgesen

Nyheter

Statens vegvesen har sett nærmere på noen av tiltaka som blei foreslått under et folkemøte på Ellingsøy den 12. april i år, der temaet var trafikksituasjonen på strekninga mellom Taftasundet og Kverve på fylkesveg 107.

Et av tiltaka som kom opp var bruk av dobbel sperrelinje for å hindre forbikjøring når bussen stopper i vegkanten, og dette vil vegvesenet nå ha på strekninga fra rundkjøringa ved Hovlia og til forbi Hoffland.

Videre varsler vegvesenet at de vil sørge for at ikke-skilta bussholdeplasser blir skilta. Og mens de ønsker å fjerne holdeplassene «Taftesund» og «Stokke», varsles det at holdeplassene «Kvervesenteret» og «Kverve» vil få ny plassering i forbindelse med bygging av rundkjøringa på Kverve.

Før vegvesenet gjør vedtak om dette har de bedt spesielt om uttalelse fra kommunen, politiet, fylkeskommunen som vegeier, og Nettbuss.