Vil ha dobbel sperrelinje

Statens vegvesen vil gjøre flere tiltak på fylkesvegen mellom Kverve og Taftasundet på Ellingsøy.

Flere tiltak: Vegvesenet ønsker å iverksette flere tiltak på fylkesveg 107 på Ellingsøy. Blant anna vil de ha dobbel sperrelinje fra denne rundkjøringa, ved Hovlia, og forbi Hoffland. 

Nyheter

Statens vegvesen har sett nærmere på noen av tiltaka som blei foreslått under et folkemøte på Ellingsøy den 12. april i år, der temaet var trafikksituasjonen på strekninga mellom Taftasundet og Kverve på fylkesveg 107.

Et av tiltaka som kom opp var bruk av dobbel sperrelinje for å hindre forbikjøring når bussen stopper i vegkanten, og dette vil vegvesenet nå ha på strekninga fra rundkjøringa ved Hovlia og til forbi Hoffland.

Videre varsler vegvesenet at de vil sørge for at ikke-skilta bussholdeplasser blir skilta. Og mens de ønsker å fjerne holdeplassene «Taftesund» og «Stokke», varsles det at holdeplassene «Kvervesenteret» og «Kverve» vil få ny plassering i forbindelse med bygging av rundkjøringa på Kverve.

Før vegvesenet gjør vedtak om dette har de bedt spesielt om uttalelse fra kommunen, politiet, fylkeskommunen som vegeier, og Nettbuss.