Leserinnlegg om fjordkryssinger:

«Velkommen etter, Sve!»

De store vegprosjektene kan fort bli utdatert før de er ferdig

Jarle Hauge Steffensen

Jarle Hauge Steffenssen, Miljøpartiet de Grønne. 

Nyheter

Det var artig å lese artikkelen fra Frank Sve i mandagsavisa. Miljøpartiet De Grønne har snakket lenge om gigantvegprosjektene i regionen. Nye store prosjekt dukker opp jevnlig og skal bygge sammen arbeidsregionene og gjøre det enklere for alle.

Samtidig så skal vi bygge så stort og omfattende at prisen får helt enorme proporsjoner. Ferjefri E39 er et slikt prosjekt. Foreløpig pris er på 340 milliarder kroner. Dette skal betales. Staten betaler sin del, men bompenger er en helt naturlig del av regningen.

Vi har nå mange slike prosjekt i regionen vår. F.eks. Hamnsundsambandet, Møreaksen, Hafast, Borgundfjordtunnelen, bypakkene og Nordøyvegen. Frank Sve har vært en av de fremste talspersonene for «at det skal lukte asfalt i hele fylket». At han plutselig har innsett at dette vil koste og er umulig å få til uten bompenger, er litt kostelig.

Møreaksen AS og SV har også svart på Sves innlegg:
 

 

SV frykter store kutt om Nordøyvegen bygges

- Sve raner framtidige generasjoner

- Frank Sve (Frp) legger opp til et ran fra kommende generasjon som blir sittende igjen med gigantiske etterslep på fylkesveg og skole, sier SVs Yvonne Wold.


De Grønne er ikke imot vegvedlikehold. Vi har faktisk satt av mest penger av alle partiene på Stortinget til vegvedlikehold i våre alternative statsbudsjett. Vi er derimot imot å bruke enorme summer på gigantprosjekt som øker kapasiteten på vegene og som vi kunne gjort mye billigere med autonome elektriske ferjer med høy hyppighet eller flytende bruer som f.eks. Romsdalsaksen.

Hva er vitsen med å bygge så stort og voldsomt når det blir så dyrt at ingen kan kjøre på dem. Da kunne vi heller valgt en billigere og mer miljøvennlig løsning. Jeg er helt enig med Frank Sve i at prisnivået på disse gigantprosjektene er begynnelsen på slutten.

Vi må tenke annerledes. Flere hurtigbåter mellom Ålesund og Molde ville gjort mye av samme nytten for å binde sammen byene. Å bygge ut tog mellom Ålesund og Åndalsnes er et viktig tiltak for godstrafikken, sammen med mer gods på sjøen.

Hyppigere ferjedrift over fjordene ville vært en mer fornuftig bruk av pengene, og liten forskjell for de reisende.

Frp har vært gode på å ri to hester altfor lenge. De er den største pådriveren for store vegprosjekt, samtidig som de ikke vil godta økte bompenger. Når de til alt overmål sitter i regjering og styrer bevilgningene i Nasjonal transportplan og prosentandelen statlig støtte, så går dette ikke i hop.

Dere kan ikke være i opposisjon til dere selv i posisjon. Dette narrespillet må snart velgerne avsløre.

Jeg håper at vi nå kan se på nytt på alle de store vegprosjektene og velge smartere og mer moderne miljøvennlige løsninger. Det er mange spennende transportmuligheter som blir utredet, og de kan bli aktuelle før vi aner det. De store vegprosjektene kan fort bli utdatert før de er ferdig.

Jarle Hauge Steffenssen
Miljøpartiet de Grønne

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.