Fjernet 1.000 tonn forurenset masse fra Ysteneset

Fylkesmannen viser til en sluttrapport fra Norconsult. Som viser at det tilsammen har blitt fjernet 970 tonn med forurenset masse fra tomta hvor Ålesund gassverk tidligere var.

Nesten 1.000 tonn forurenset masse har blitt fjernet.  Foto: Staale Wattø

Nyheter

– 920 tonn forurenset masse er levert til Rimol Miljøpark i Trondheim og ytterligere 50 tonn lettere forurenset masse er levert til Bingsa i Ålesund. En ukjent mengde forurensning ligger igjen under bygget, men denne er sikret mot utlekking og avgassing med barrierer i gulv og i front mot sør, skriver fylkesmannen.