Kommunestyret i Giske avgjer spørsmålet om samanslåing med nye Ålesund:

Olav Sindre Roald droppar Tyrkia-ferien for å seie nei til Ålesund

Når kommunestyret skal seie ja eller nei til samanslåing med Ålesund, så får Tyrkia-turen berre vente til ein annan gong.

JA TIL GISKE: Det at «Tyrkia-flyet» tok av frå Vigra utan at han kunne vere med denne gongen, er eit lite offer når det gjeld å vere med på å bestemme Giske si framtid, meiner Olav Sindre Roald, gruppeleiar for Tverrpolitisk liste. Han trur eit klart fleirtal av politikarane i Giske seier nei til Ålesund, men held seg heime for sikkerheits skuld.  Foto: Marius Simensen

Nyheter

Billettane til utanlandsreisa vart kjøpt for fleire månader sidan. Men kona måtte reise utan Olav Sindre Roald denne gongen. I staden for skyfri himmel og 28 varmegrader i Alanya, vert det viktig møte mellom hauststormane på Giske rådhus.