Steile fronter i Ålesund bystyre om prøveresultat i skolerapport

– Hva mente vi egentlig?

Bør det innføres videodømming i Ålesund bystyre?

VILLE UTSETTE: Edvard Devold (H) ville utsette behandlinga av tilstandsrapporten for skoleåret 2017–2018 fordi den manglet resultatene fra de nasjonale prøvene for hver enkelt skole. Devold sa at bystyret uttrykkelig hadde bedt om slike tall da fjorårets rapport ble behandla. 

Nyheter

Kirsti Dale (Sp), var i hvert fall inne på tanken da politikerne skulle behandle tilstandsrapporten for skoleåret 2017–2018. Debatten kom nemlig til å dreie seg lite om tilstand og mye om hva bystyret egentlig hadde bedt om da fjorårets rapport ble behandla. Og stridens kjerne er nasjonale prøver.