Ålesund har fått på plass plan for kultursatsinga fram til 2025:

Planlegger å bruke mer penger på frivillighet og festivaler

41 konkrete tiltak og ambisjoner om å bli et kulturelt knutepunkt mellom Bergen og Trondheim. Det er bærebjelkene i Ålesunds nye kulturplan.

Høstscena: Under punktet «kulturformidling» er et av tiltakene å doble det kommunale bidraget til Høstscena, blant annet for å få arrangementet inn på statsbudsjettet. Her fra årets åpning i Parken kulturhus.   Foto: Marius Simensen

Dette er en ambisiøs, men realistisk kulturplan

Oskar Skulstad
Nyheter

Torsdag vedtok et enstemmig bystyre planen, og det var tverrpolitisk enighet om at det var en god plan. Men den krever også at kulturen blir prioritert når budsjettkronene skal fordeles.