Folkemøte i Eidsdal om attgroing og avfolking:

Lærer landbruk av Sveits

Det er snart ikkje beitedyr att i verdsarvfjordane våre, og markane gror att. Lær av Sveits, og skift landbrukspolitikk, meiner Christian Anton Smedshaug i AgriAnalyse.

ATTGROING: Sjå til Sveits og korleis dei har lagt opp landbrukspolitikken sin, seier Christian Anton Smedshaug (til venstre), dagleg leiar i AgriAnalyse. Katrin Blomvik, direktør for verdsarvstiftinga Geirangerfjord Verdsarv og bonde Bjørn Helge Rønneberg er einige.  Foto: Terje Engås

Nyheter

Sveits og Norge har mange fellestrekk. Men heilt ulik landbrukspolitikk.