Vokter NATO-soldater

Når store NATO-styrker ankommer Åndalsnes, er det Heimevernet som passer på sikkerheten.

SETNESMOEN: Kaptein Jon-Ola Wattø og menig Ronny Blomvik i porten ved Heimevernets leir på Setnesmoen i Rauma. Fram til slutten av oktober skal lokale HV-soldater sørge for sikkerheten rundt styrker og materiell som er innom Åndalsnes i forbindelse med den store NATO-øvelsen «Trident Juncture». 

Nyheter

Oppkjøringen til den største militærøvelsen i Norge siden 1980-tallet er i full gang, og i Setnesmoen leir er det stor aktivitet.