Endringar på ferjer i Møre og Romsdal

Erstattar rabattkort på ferjer

Den som ikkje har brikke må betale full pris.

Autopass: Bildet er frå ferjesambandet Lote-Anda på E39. Foto: Fjordabladet/ Tormod Flatebø 

Nyheter

Autopass langs vegane er vi vant med. Autopass også på ferjer er framleis i testfasen.