Gamle miljøgifter i Ålesund:

Omfattende opprydding i sjøen - farlig avfall på land blir liggende

Gamle miljøgifter i Skutvika i kategori «farlig avfall» blir fortsatt liggende, selv om Aspevågen får nytt og rent bunndekke.

ASPEVÅGEN: Det er påvist omfattende forurensning i bunnsedimenter i Aspevågen, og mange grunneiere har fått pålegg om miljøundersøkelser i områder hvor det nå eller tidligere lå forurensende industri.  Foto: Staale Wattø

Vi skulle gjerne hatt alt vekk, men det blir en veldig stor utgift for grunneier

Thomas Aurdal
Nyheter

Omfattende oppryddingstiltak i Aspevågen, i hundremillionersklassen, ventes gjennomført i løpet av de neste par åra.