Regnet øser ned - økt flomfare på Nordvestlandet

Meteorologisk institutt melder om flomfare, samt jord- og flomskredfare på gult nivå.

Kart fra NVE/varsom.no: Varsel om jord- og flomskredfare, gult nivå for Vestlandet. 

Nyheter

Faren for flom og jordskred har økt etter mye regn på Vestlandet siste døgn. Meteorologisk institutt har hevet farenivået til gult fra nord i Rogaland til sør på Sunnmøre.

På Sunnmøre er det kun kommunene Ålesund, Sula, Giske, Skodje og Haram som ikke er innbefattet i området med økt farenivå.


 

Nettstedet varsom.no melder at skredfaren vil vedvare til onsdag morgen.     

Gult farenivå kan innebære følgende skred-konsekvenser, ifølge varsom.no: «Det ventes noen skredhendelser. Enkelte store hendelser kan forekomme. Utsatte bane- og vegstrekninger kan bli stengt».

Flomfaren er ventet å vedvare til tirsdag kveld. Varsom.no melder om følgende mulige konsekvenser: «Lokale oversvømmelser og/eller erosjonsskader i berørte elver. Overvann i tettbebygde områder.»

For fjellpartiet Veslemannen i Romsdalen er det fortsatt gult farenivå. NVE skriver i sin dagsrapport tirsdag at «Det neste døgnet er det meldt plussgrader og mye regn. Sammen med snøsmelting vil dette gi økt innsig av vann i fjellet, noe som kan gi økte bevegelser i fjellpartiet.»