Vil du bo i Dunkjevlevegen?

Adresseforslag skal til vurdering i kultur- og oppvekstutvalget.

LERSTADBAKKEN: Nye vegnavn i området.  Foto: Staale Wattø

Nyheter

Så langt vi kan se, er det tilrådelig å bruke Dunkjevlevegen som adresseform, skriver Språkrådet i et brev til Knut Helge Skare ved Kart og oppmåling i Ålesund kommune. Det nye adresseforslaget gjelder for et område med ny boligutbygging på Lerstadvegen ved Lerstadbakken.