Utanlandske semitrailerar køyrer ulovleg

– Risikokøyring

Vegen blir fornya for 14 millionar kroner. Framleis er det risikabelt og ulovleg å køyre semitrailer her.

For lang: Dette er ikkje eit uvanleg syn, men denne polske semitraileren er for lang og kan få trøbbel dersom den møter andre like breie bilar på fylkesvegen gjennom Nakkedalen/Vatnedalen. Foto: Statens vegvesen  Foto: Statens Vegvesen

Nyheter

Enkelte småbilar køyrer alt for fort over Nakkedalen, skreiv Sunnmørsposten på måndag. Men det er ikkje berre småbilistar som bryt reglane på denne vegen.