Rådmannen seier nei til fotballhall:

Fotballhall blir dyrare enn rekna med

Fotballhallen i Hareid blir langt dyrare enn venta. Rådmannen meiner kommunen ikkje har råd til hallen.

FOTBALLHALL: Prisen på den nye fotballhallen på Hareid blir 36,3 millionar kroner, noko som er langt dyrare enn tidlegare rekna med. Illustrasjon  Foto: UtbyggingsTeknikk AS

Nyheter

Dette kjem fram i sakspapir Hareid kommune har sendt ut onsdag formiddag. Saka om fotballhall er ettersendt til formannskapet som har møte klokka 12 onsdag.

– Rådmannen kan ikkje tilrå bygging av fotballhall, då Hareid kommune verken har økonomi eller kapasitet til fleire store investeringsprosjekt på det noverande tidspunkt, heiter det i tilrådinga frå administrasjonen og rådmann Ragnhild Velsvik Berge.