Hareide og Bollestad i duell hos KrF-grasrota i Trøndelag

KrF-leder Knut Arild Hareide og nestleder Olaug Bollestad argumenterte hardt for hvert sitt syn på hvem partiet bør samarbeide med på et møte i Trøndelag KrF.

I TRONDHEIM: KrFs leder Knut Arild Hareide og nestleder Olaug Bollestad møter lokalpolitikere, fylkespolitikere, sentralstyremedlemmer, partimedlemmer og støttespillere for å diskutere retningsvalget KrF står foran på Kristen videregående skole Trøndelag.  Foto: Ole Martin Wold/NTB scanpix

Nyheter

– Vi utfordrer partiet denne høsten til å gjøre en tydelig avklaring. Da ligger det i det at vi tror det er vanskelig for partiet å bli der det er, sa Hareide.

Han gikk deretter inn på argumentene for hvorfor han mener KrF bør gå i regjering med Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

– Når alternativet er å samarbeide med den moderate delen til venstre, mener jeg det er å foretrekke fremfor å samarbeide med det som er ganske langt til høyre, sa han.

KrF avgjør sitt veivalg på et ekstraordinært landsmøte 2. november. I perioden 20. til 30. oktober avholdes ekstraordinære fylkesårsmøter om spørsmålet.


KrF nesten dobbelt så stort på ny meningsmåling

Kristelig Folkeparti går fram 2 prosentpoeng til en oppslutning på 5 prosent på en fersk meningsmåling tatt opp etter at Knut Arild Hareide pekte på Ap og Sp.

Onsdagens åpne medlemsmøte utenfor Trondheim var godt besøkt.

– Fantastisk å se så godt oppmøte på et KrF-møte. Det er lenge siden sist, sa en lokal KrF-er.

Toppene uenige

Hareide minnet om at KrF har vært med i alle ikke-sosialistiske regjeringer – med unntak av Erna Solbergs (H) regjeringer.

– Velger vi å gå inn i Solberg-regjeringen, er jeg redd tyngdepunktet blir til høyre for Høyre, sa Hareide.

Men Bollestad og nestlederkollega Kjell Ingolf Ropstad er av en annen oppfatning.

– Det er problematisk for meg å gå inn i en mindretallsregjering, med SV som et ytterpunkt på den ene siden som vi må forholde oss til i Stortinget, sa hun.


«Å gå inn i en Ap-ledet regjering er etter min mening helt uaktuelt»

Debatten om vegen videre for KrF og ulike regjeringsalternativer når nye høyder, drevet av en sensasjonshungrig presse som ivrig tømmer bensin på bålet for å skape mest mulig konflikt og dermed høgere opplagstall.

– SV står fjernt fra oss i den kristne kulturarven, understreket Bollestad.

Hun erkjente at et samarbeid med dagens regjering innebærer å svelge Frp «med hud og hår», men uttrykte håp om at KrF sammen med Venstre og Høyre skal klare å trekke regjeringen mot sentrum.

Konkrete saker

Både Hareide og Bollestad brukte konkrete saker for å underbygge sine synspunkter.

Partilederen viste til at Sp kanskje er det partiet som står nærmest KrF i verdispørsmål, ruspolitikk og familiepolitikk.

– Sp og KrF har et hjerte som banker for dugnad, sterke lokalsamfunn og mennesker som bryr seg om hverandre, sa han.

Samtidig viste Hareide til den verdimessige avstanden til Frp – og trakk fram alkoholpolitikk, aktiv dødshjelp og søndagsåpne butikker.

Bollestad viste til at KrF finner størst gehør i den for partiet viktige bioteknologipolitikken på høyresiden.

– Skal teknikken styre eller skal etikken styre teknikken? sa hun.

Bollestad trakk også fram KrF-hjertesaken kontantstøtten.

Barnetrygd

Innledningsvis gikk Hareide og Bollestad gjennom noen av partiets politiske prioriteringer i den vanskelige situasjonen det nå er i.

Det handlet om menneskeverd og kamp for de svakeste i samfunnet – som mennesker med funksjonsnedsettelser. Bollestad presenterte likeverdsreformen hun har stått i spissen for.

Videre snakket Hareide om utvalget som har sett på barne- og familiepolitikken. Et nøkkelbudskap er ønsket om å øke barnetrygden, et annet å øke engangsstønaden til gravide.

– Fødselstallene i Norge er rekordlave, sa Hareide.

KrF-toppene snakket også om behovet for internasjonal solidaritet.

– Norge bør ikke være en nasjon som kutter kontakt, men som bygger ned de murene som finnes.

– Vi har prioritert verdens fattige. Vi har løftet et perspektiv utover oss selv, sa Hareide.