Kommuner uten akuttberedskap kan miste retten til å drive barnevern

Kommuner som innen utgangen av året ikke har døgnbemannet barnevernstjeneste, må miste retten til å drive barnevernstjenester, krever regjeringspartiene.

skilnad: Tal frå Statistisk sentralbyrå viser store geografiske skilje i kor mykje pengar som blir brukt på barnevern. Dei nasjonale tala har fått stor merksemd. Illustrasjonsfoto: Sara Johannessen / SCANPIX  Foto: Johannessen, Sara

Nyheter

Rundt 30 prosent av norske kommuner har ikke akuttberedskap i barnevernet i dag. De har fått frist til utgangen av året med å få dette på plass.

I et møte med barneminister Linda Hofstad Helleland (H), kom representanter fra Venstre, Høyre og Fremskrittspartiet med krav om at de kommunene som ikke klarer fristen, må miste retten til å drive barnevernstjenester. I praksis vil det si at barnevernet må bli en interkommunal tjeneste, melder NRK.

Kristin Ørmen Johnsen (H), som leder Stortingets familie- og kulturkomité, vil likevel ikke kalle det en tvangssammenslåing av barnevernstjenester.

– Jeg ville ikke brukt det ordet, men hvis kommunene ikke vil samarbeide, må i så fall ministeren pålegge dem å samarbeide. Men det vil overraske meg om kommunene ikke ønsker å samarbeide om dette, sier hun. Det er ikke kjent om Helleland vil imøtekomme kravet fra de tre partiene.

Johnsen synes heller ikke at kommuner med færre enn fem årsverk bør drive barnevern. Hun mener de vil ha problemer med døgnbemanning og ikke vil være i stand til å gi et godt nok tilbud.