«Trident Juncture»:

Militære kolonner påvirker trafikken på E136 og E39

Statens vegvesen melder om militærkolonner i trafikken onsdag, dette som følge av forsvarsøvelsen «Trident Juncture».

  Foto: Ottar Rydjord

Nyheter

Følgende steder i Romsdal må trafikanter være forberedt på at militærkolonner kan påvirke normalt trafikkbilde:

• Kl. 07.30 – 10.36: Fv. 64 Setnesmoen – Molde, E39 Molde – Bergsøya, rv. 70 Bergsøya – Kristiansund

• Kl. 14.00 – 18.30: Rv. 70 Kristiansund – Bergsøya, E39 Bergsøya – Molde, fv. 64 Molde – Åndalsnes, E136 Åndalsnes – Lesja

Landgangen har startet

Første skipslasten med utstyr og kjøretøy til Nato-øvelsen

Fredagskvelden serverte HV-leiren på Setnesmoen taco til over 100 italienske militære. Lørdag ble den første skipslasten med kjøretøy og over 100 konteinere med utstyr losset på Åndalsnes.


Statens vegvesen ber trafikanter vise hensyn om de møter på ei av disse kolonnene. De skriver følgende i ei pressemelding tirsdag kveld:

«Militære kolonner har et annet kjøremønster enn øvrig trafikk. En kolonne kan bestå av inntil tolv kjøretøy. Farten vil i mange tilfeller være lavere enn tillatt hastighet. Statens vegvesen ber trafikantene være ekstra oppmerksom og vise hensyn, og beregne litt ekstra kjøretid på de aktuelle veiene, i de aktuelle tidsrommene.»

Det vil dessuten gå en rekke kolonner flere steder i Midt-Norge og på Østlandet, blant annet på E6.

Vokter NATO-soldater

Når store NATO-styrker ankommer Åndalsnes, er det Heimevernet som passer på sikkerheten.