Før sang man salmer sju ganger saktere enn nå:

Salmer får for stor fart

SANG: Salmesangen i kirka har økt kraftig i tempo.  Foto: SCANPIX

Nyheter

Salmesangen i kirka går stadig raskere unna.

En gang sang man salmer opp til sju ganger saktere enn hva vi gjør i dag.

– Vi må spørre om ikke dagens tempo hemmer fellessangen, sier salmeforsker Ulrik Spang-Hanssen til avisa Vårt Land.

– Vi vil jo at salmene skal være folkelige, og at det skal være gang i dem. Men det virker som vi forveksler tempo med sving. Vi tror jo at jo hurtigere det går, jo mer svinger det. Det er ikke nødvendigvis tilfelle. Fellessang fungerer når den er felles, sier salmeforskeren.

Spang-Hanssen er professor i orgelspill ved Det Jyske Musikkonservatorium, og har forsket på tempoet i salmesangen.

Han tror at på et eller annet tidspunkt vil det komme en motbevegelse som senker farta.