Endre Bryn ber om utsettelse av byggetillatelse for badelandtomta:

Uforsvarlig støy for voksenopplæringa

Verneombud Endre Bryn ved Ålesund voksenopplæring avdeling Nørvøy, slår alarm om støy fra arbeid i forbindelse med badelandutbygginga. Kommunalsjef Bjørn Ivar Rødal er enig i at skolen har en utfordring når det gjelder støy.

BADELANDTOMTA: Støy fra byggearbeidet rammer 12 klasserom som vender mot øst på Nørvøy skole. Her får halvparten av de i alt 500 deltakerne ved voksenopplæringen i Ålesund får sin undervisning.  Foto: Staale Wattø

Nyheter

– I et brev til kommunen datert 28. september ber Endre Bryn Ålesund kommune om å utsette byggetillatelsen for støyende arbeid ved badelandtomta.