Sve om bompenger på Nordøyvegen

– 20 år med bompenger er nok for å finansiere Nordøyvegen

Frps Frank Sve snur i saka om 40 år med bompenger på Nordøyvegen.

Bom: 20 eller 40 år med bompenger. Frps Frank Sve snur nå i denne saka. Sve har tidligere argumentert sterkt for 40 år, nå mener han 20 år med bompenger er nok til å betale for vegprosjektet.  Foto: Statens vegvesen

Nyheter

Sve avviser helt at det kan bli aktuelt å vente med et endelig vedtak om byggestart til oktober neste år, slik fylkesordfører Jon Aasen har åpnet for.