Dømt til 12,5 års fengsel for Brunholmen-drapet

30-åringen fra Ålesund som knivstakk og drepte Robin André Svendsen (29) Brunholmen i Ålesund er i Sunnmøre tingrett dømt til fengsel i 12,5 år. 30-åringen anket på stedet.

AKTOR: Statsadvokat Jogeir Nogva mener tiltalte har begått forsettlig drap.  Foto: Nils Harald Ånstad

Nyheter

Mannen ble også dømt til å betale en samlet erstatning på 266.000 kroner til Svendsens pårørende.

- Retten er ikke i tvil om at tiltalte var tilregnelig under handlingen, sier tingrettsdommer Hanne Ormbudstvedt når hun leser opp dommen.

- Min klient ønsker en fullstendig anke, opplyser advokatfullmektig Øyvind Brandal, som representerte domfelte i advokat Reidar Andresens feriefravær.

Gjentatte forselser

I dommen heter det at det at tiltaltels gjentatte voldshistorie teller i skjerpende retning, og at fengsel bør settes til 13 år, men begrenset tilståelse gir en strafferabatt på et halvt år.

Det var mandag 26. februar at Svendsen ble drept på åpen gate i Ålesund sentrum. Han døde etter å ha blitt stukket med kniv på gata utenfor Scandic Hotel Ålesund på Brunholmen i Ålesund sentrum.

Aktor Jogeir Nogva la ned påstand om 14 års fengsel da saken gikk for tingretten forrige uke.


Forsvarer uenig i at Svendsen ble drept med forsett

Aktor Jogeir Nogva la ned påstand om 14 års fengsel for 30-åringen som er tiltalt for forsettlig knivdrap på Brunholmen i Ålesund. Forsvarer Reidar Andresen mener tiltalte bør dømmes for grov kroppsskade med døden til følge.Brunholmen-drapet:

Aktor legger ned påstand om 14 års fengsel

Aktor Jogeir Nogva legger ned påstand om 14 års fengsel for Brunholmen-drapet.

 

– Vi vil ikke hevde at det ble gjort med hensikt. Men han har gjort et valg og visst om risikoen, og likevel utførte handlingen. Vi vil hevde at tiltalte hadde en bevissthet om at handlingen mest sannsynlig kunne medføre død, sa Nogva i sin prosedyre i tingretten.


Ville ha seks år

30-åringens forsvarer, advokat Reidar Andresen, mente da at straffen burde ligge på seks år.

– Jeg mener at straffenivået på denne type saker skal ligge på rundt 7 år i fengsel. Det er i tillegg to poeng dere skal gi min klient kreditt for. Han har ikke forsøkt å unndra noen faktum. Han har forklart seg for politiet, og hans forklaring stemmer i hovedsak. Så er det også et poeng at vi mener min klient var på handlingstidspunktet psykisk utviklingshemmet i lettere grad.

– Tvilen skal komme min klient til gode. Og han skal ha noe strafferabatt. Da ender vi etter min oppfatning opp med fengsel i seks år, sa Andresen i sin prosedyre.


Brunholmen-drapet: Politiet har deler av drapshandlingen og hendelsesforløpet på video

Vitne: – Forstår ikke hvorfor Robin ble drept, det var sjokkerende

Mannen som overleverte kniven til tiltalte (30) før Brunholmen-drapet forklarte seg i Sunnmøre tingrett.

 

Politiet: Har videobilder fra Brunholmen

Fikk høre mer om konflikten før drapet

En mann i 20-åra skal i forkant av drapet ha gitt en kniv til den tiltalte i Brunholmen-drapet. Det er funnet DNA fra avdøde på kniven og jakken til tiltalte.Aktor: – Tiltalte og avdøde var ikke i konflikt

Det skal ha vært en bakenforliggende konflikt før drapet på Brunholmen i februar i år, men den tiltalte 30-åringen og avdøde Robin André Svendsen skal ikke ha kjent til hverandre.