NTNU skal undersøke bruk av roboter i eldreomsorgen

Arena for Velferdsteknologi i Møre og Romsdal (ALV), Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i fylket (USHT) og forskningsmiljøet ved NTNU går sammen om et banebrytende samarbeid.

Roboter Kan roboter hjelpe til i eldreomsorgen?  Foto: Jens Meyer/Scanpix

Nyheter

De tre institusjonene har lyst ut to doktorgradsstipendiater. Stipendiatene skal forske fram ny kunnskap om bruk av sosiale roboter i helse- og omsorgstjenestene. Dette skal skje i nært samarbeid med både fagfolk og brukere fra kommunene.

Samarbeidet finansieres av Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk og Fakultet for medisin og helsevitenskap, samt Regionalt Forskningsfond-Midt og innovasjonsmidler fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

Hensikten med prosjektet er å undersøke om humanoide roboter, altså roboter som ligner på mennesker, kan være et hjelpemiddel for å utvikle aktivitetstilbudet til beboere ved omsorgssentre.