Fortsatt vannføring på oransje nivå

På grunn av regn og snøsmelting i helga opprettholdes oransje nivå på vannføringen i vassdragene i Sogn og Fjordane og Ottavassdraget.

Flomrammede Trond Brandsar sjekket mandag huset sitt i Bismo i Skjåk.  

Nyheter

Vannføringen har kulminert på rødt nivå flere steder, og den ventes å avta noe utover dagen til oransje nivå i Sogn og Fjordane, opplyser Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Lovatn og Strynevatnet har også kulminert, men vil fortsatt ligge på rødt nivå ut dagen. Det ventes lite nedbør og kjøligere vær de nærmeste dagene.

I Ottavassdraget er vannføringen redusert oppstrøms Vågåvatn. I Vågåvatn stiger vannstanden fremdeles. Den ventes å kulminere i løpet av dagen, men vil holde seg på rødt nivå.

Vannføringen ved Lalm, nedenfor samløpet mellom Otta og Finna, har flatet ut opp mot rødt nivå og vil holde seg på det nivået utover dagen inntil vannføringen ut av Vågåvatn har begynt å avta vesentlig.