Status som NCE vil gi Blue Legasea fem millioner i årlig støtte:

Konkurrerer om klyngestatus

Den marine klynga Blue Legasea er eneste havbaserte klynge blant fem som nå konkurrerer om klyngestatusen Norwegian Center of Expertice (NCE).
Nyheter

Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Siva bestemmer hvem som skal få klyngestatus. Det hele blir avgjort 8.november.