Vil kjøpe tilbake Ikea-tomta på Moa hvis varehuset ikke bygges

Vil ha tilbake Ikea-tomt

Om Ikea ikke bygger varehus på Moa, må kommunen være klar til å kjøpe tomta tilbake, mener ÅKE.

MOA: Usikkerhet om Ikea bygger varehus på Moa gjør at Ålesund kommunale eiendom forbereder gjenkjøp av tomta. Utfordringa er at pengene kommunen fikk fra tomtesalget inngår som egenkapital i finansieringsplanen for rehabilitering av skolene Kolvikbakken, Emblem og Hessa. Bildet her er fra Ikea i Trondheim. FOTO: STAALE Wattø 

Nyheter

Saka skal opp til styrebehandling i Ålesund kommunale eiendom (ÅKE) torsdag. Dette skjer fordi beslutningen om etablering av Ikea-varehuset drar ut i tid. Det er og kjent at serviceavdelingen i Ålesund legges ned og at Ikea skal kutte kostnadene. Først i desember er det varslet at Ikea vil konkludere om de bygger ut i Ålesund eller ei.