HV-soldater øver på vern av Ålesund, Sula og Giske:

Nå smeller det mye på Sula og i Ålesund

Militære kjøretøyer, lysraketter og maskingevær vil kunne ses og høres godt. Det er HV-soldater som øver på å beskytte Ålesundsområdet.

Heftig: Med disse kraftige riflene kan skarpskytter Rune Kristoffersen og spotter Rune Helle Stordrange ødelegge fiendtlig materiell og ta ut vitale mål på opptil 1.500 meters avstand. Her på skytebanen i Langevåg, der Heimevernet har hovedbase under øvelsen som pågår i Ålesundsområdet. 

Nyheter

Denne uken er 150 soldater fra Heimevernet område Ålesund samla på Sula og Ellingsøya.