Vil stanse fiskerikrim

Det antas at hver femte fisk på markedet er fanga ulovlig. Ni land går nå sammen om å bekjempe fiskerikriminalitet.

Signerte: Fiskeriminister Harald T. Nesvik og representanter for flere av landene som signerte erklæringen mot fiskerikriminalitet.   Foto: Departementet

Nyheter

Små øystater med store havområder er de mest sårbare.

– Alle land som stiller seg bak erklæringa mot fiskerikriminalitet har store havområder og ansvaret for store fiskeriressurser. Ved å bekjempe kriminalitet til havs, kan vi sammen bygge en bærekraftig blå økonomi, sier fiskeriminister Harald Tom Nesvik i ei pressemelding.

Erklæringa forplikter Norge til å dele kunnskap og støtte utviklingsland i kampen mot fiskerikriminalitet. Landa som signerer og skal samarbeide er Norge, Færøyene, Indonesia, Sri Lanka, Namibia, Ghana, Salomonøyene, Palau og Kiribati. Norge vil gjerne ha flere land med.