Norsk-russiske fiskeriforhandlinger:

Signerte fiskeriavtalen i Ålesund

De norsk-russiske fiskeriforhandlingene i Ålesund ble avslutta med avtalesignering torsdag morgen.

Signatur: Forhandlingslederne Ilja Sjestakov (t.v.) og Arne Benjaminsen signerte avtalen i Ålesund torsdag morgen. Bak til høyre fiskeriminister Harald Tom Nesvik. 

Nyheter

Som Sunnmørsposten meldte onsdag så skal det fiskes mindre torsk i Barentshavet, men reduksjonen blir ikke så stor som det internasjonale havforskningsrådet anbefaler.

Ifølge i pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet så reduseres totalkvoten for nordøst-arktisk torsk fra årets 775.000 tonn til 725 000 tonn i 2019. Det internasjonale havforskningsrådet (ICES) har anbefalt at torskekvoten reduseres med 100.000 tonn til 675.000 tonn.

Departementet skriver i pressemeldingen at torskebestanden er i god forfatning, og kvoten for neste år «innebærer en fortsatt forsvarlig og bærekraftig forvaltning av bestanden».

– Konstruktive forhandlinger

Fiskeriminister Harald Tom Nesvik var fornøyd etter forhandlingene.

– Etter nok en runde med konstruktive og gode fiskeriforhandlinger med Russland er jeg fornøyd med at vi er kommet fram til en avtale for 2019 som gjør at vi fortsatt kan høste bærekraftig av våre felles fiskeressurser i Barentshavet, sier han i pressemeldinga.

Norge og Russland er også enige om følgende kvoter:

 • Totalkvoten for hyse er fastsatt til 172 000 tonn for 2019. Den norske hysekvoten vil med dette være på 85 080 tonn, inkludert forskningskvoten.
 • På grunn av bestandssituasjonen og loddas viktige rolle i økosystemet, ble det besluttet å ikke åpne for loddefiske i 2019.
 • Totalkvoten for blåkveite i 2019 er fastsatt til 27 000 tonn. Det er fastsatt en totalkvote for snabeluer på 53 757 tonn for 2019. Dette er en økning på 21 099 tonn fra 2018. Sist fangstene på snabeluer var på dette nivået var i 1985.

  Vil stanse fiskerikrim

  Det antas at hver femte fisk på markedet er fanga ulovlig. Ni land går nå sammen om å bekjempe fiskerikriminalitet.

  Fiskeri:

  De norsk-russiske forhandlingene i Ålesund er i gang

  Den norske forhandlingslederen håper på bedre kartlegging av fiskebestandene i Barentshavet.

Forskning og marin forsøpling

Partene er også enige om å bekjempe marin forsøpling som følge av fiskeriaktivitet.

Fiskeriavtalen inneholder også tekniske reguleringer for utøvelsen av fisket, kontrolltiltak og forskningssamarbeid. Partene ble enige om et felles norsk-russisk forskningsprogram for 2019, heter det i pressemeldinga.

Mandag starta de norsk-russiske forhandlingene i Ålesund:

Vet for lite om fisken i nord

Med nordmenn på ene sida og russerne på den andre sida starta samtalene mandag.