Velger midlertidig Bingsa-styre

Kommunen vil stifte aksjeselskap for Bingsa før nyttår.

Foreslått i styret: Inger Marie Sperre er kontaktet og har sagt seg villig til å delta i interimsstyret for det nye aksjeselskapet i Bingsa. ARKIVFOTO: Nils Harald Ånstad 

Nyheter

Avfallsanlegget i Bingsa skal organiseres som et nytt aksjeselskap. Trond T. Lauritsen fra Sykkylven Energi er ansatt som daglig leder og tiltrer 1. februar 2019. Av praktiske grunner ønsker kommunen at aksjeselskapet blir stiftet før utgangen av 2018, står det i sakspapirene før formannskapet. For å få til det er det nødvendig å gjøre en «omfattende jobb for å arbeide fram forslag til vedtekter, organisering, kapitalisering og styreinstruks», skriver rådmann Liv Stette. Valgkomiteen har foreslått tre navn til et interimsstyre (midlertidig styre):

Inger Marie Sperre, som er daglig leder i Brødrene Sperre, visepresident i NHO og styreleder i Sjømat Norge.

Ole Kristian Arntsen, som er økonomisjef i Ålesund kommune og allerede jobber med problemstillingen rundt verdifastsettelser og kapitalisering i Bingsa.

Kjell Standal, styreleder i Stiftelsen Sunnmøre museum og forfatter/foreleser om styrearbeid. Svein-Rune Johannessen (Ap) foreslo Standal. Standal, som er leder i valgkomiteen, sa seg villig til dette. Han ble da erklært inhabil og fratrådte møtet i komiteen, står det.

Aksjeselskap under stiftelse:

Han blir daglig leder for Bingsa Næring: – Nå er det fokus på å bygge opp et nytt selskap

Trond T. Lauritsen går fra Sykkylven Energi til Bingsa Næring, aksjeselskapet som er under stiftelse.

Ålesund kommune:

Får ekstern konsulent-hjelp for å få orden på Bingsa Næring

Bingsa Næring skal bli aksjeselskap og skal ansette ny sjef. Nå har kommunen hyret inn ekstern hjelp for begge deler.

Geir Stenseth (Frp) etter nok et år med nedslående resultat:

– Bingsa næring har vært ei katastrofe fra det ble etablert

For andre år på rad er det levert et stort merforbruk ved Næringsdrift avfall i Bingsa, viser årsrapporten for 2017.