Dropper 40 år med bompenger - vil heller øke bomsatsen

Leder i samferdselskomiteen, Kristin Sørheim (Sp), mener bompengesatsen for Nordøyvegen må økes til 130 kroner.

DYRERE: Prisen for å bruke Nordøyvegen vil gå opp. Fylkespolitikerne er i ferd med å gi opp tanken på 40 år med bompenger. I stedet vil en nå gå for å øke takstene i bomstasjonen. Bildet viser forarbeid til Lepsøybrua. 

Nyheter

– En økning opp til 130 kroner tilsvarer omtrent den takstøkningene vi har hatt på ferjene. Om dette er nok, gjenstår å se, sier Sørheim.