Overgrepsdømt ålesunder får strafferabatt for tilståelse:

Setter ned straffen i pedofilisak

En ålesunder i 70-åra, som i september ble dømt til fengsel i ett år og ni måneder for spredning av overgrepsmateriale har fått behandlet straffeutmålingen på nytt i Frostating lagmannsrett.
Nyheter

Ålesunderen ble domfelt for nettprat, såkalt chatting, med i alt 75 personer der hovedfokus har vært seksuelle overgrep mot bam. Han har under dialogene også delt og mottatt bilder og filmer som seksualiserer barn eller fremstiller seksuelle overgrep mot barn.

Materialets omfang er vel 800 bilder og 150 filmer med en samlet spilletid på 12 timer og 20 minutter. De straffbare forholdene pågikk i en periode på 3 år og 10 måneder, fra januar 2013 til oktober 2016.

Han ble i Sunnmøre tingrett dømt til fengsel i ett år og ni måneder - tre måneder lenger enn påstanden fra aktoratet.


Pedofili-saka:

Ålesunder dømt til fengsel i 21 måneder – anket på stedet

En ålesunder i 70-åra er dømt til fengsel i ett år og ni måneder for spredning av overgrepsmateriale. Det er en strengere dom enn påstanden fra aktoratet.

 

Nå har Frostating lagmannsrett behandlet anken fra ålesunderen.

I støtteskrivet argumenterte forsvarer Oddvar Aarsæther for at Sunnmøre tingrett ikke hadde tatt tilstrekkelig hensyn til sakens formildende omstendigheter.

- Svært alvorlig sak

Lagmannsretten legger til grunn at det er tale om svært alvorlig og samfunnsskadelig aktivitet begått over tid, og at han har bidratt til spredning av ulovlig materiale og søkt å påvirke andre til å begå seksuelle overgrep mot bam.

- Slik tingretten har beskrevet domfeltes handlinger, mener lagmannsretten at et utgangspunkt på fengsel i om lag to år og to måneder, er i tråd med gjeldende rettspraksis. Avgjørelsene som forsvarer har vist til, endrer ikke dette. Lagmannsretten har imidlertid kommet til at han skal ha et noe større fradrag for sin uforbeholdne tilståelse enn tingretten har utmålt, heter det i dommen som ble avsagt 8. oktober.

Frostating lagmannsrett mener derfor at fengsel i 1 år og sju måneder er en passende straff.

Forsvarer Oddvar Aarsæther sier til Sunnmørsposten at hans klient vil bruke betenkningstiden på om han godtar dommen.

- Vi mener det var riktig at lagmannsretten sette ned straffen, men vi skulle sett at det ble gitt enda større tilståelsesrabatt, sett at også denne straffen er strengere enn påstanden fra aktor.