Helse Møre og Romsdal må gjøre innsparinger på nær 500 millioner kroner

– Verktøykassa er tom

Helse Møre og Romsdal skal til sammen spare 472 millioner kroner i løpet av de neste tre årene. Onsdag tegnet klinikklederne et bilde av en vanskelig situasjon.

Ikke skadelidende: Astrid Johanne Brandshaug, klinikksjef for kirurgi i Helse Møre og Romsdal, sa at ingen pasienter blir skadelidende slik klinikk for kirurgi drives i dag. – Det er viktig å presisere at vi gjør det vi skal i forhold til pasientene, sa Brandshaug.  Foto: Morten Hjertø

Nå har vi en organisasjon der mange ledere ikke har tro på at budsjettet er riktig

Astrid Johanne Brandshaug, klinikksjef
Nyheter

– Vet dere hva dette er?