Sparebanken Møre økte inntektene

Har også klart å holde kostnadene nede i tredje kvartal. Utlånsveksten har gått litt ned.

  Foto: Anne-Mari Tomasgard

BANKSJEF: Adm. direktør i Sparebanken Møre, Trond Lars Nydal.  Foto: Sparebanken Møre

Nyheter

Det går fram av en pressemelding banken har sendt ut onsdag morgen, der de oppsummerer 3.kvartal slik: Inntektsøkning, stabile kostnader og lave tap.

– Resultat etter skatt endte på 149 mill. kroner isolert i 3. kvartal, 10 mill. kroner bedre enn i samme kvartal i fjor. Utviklingen i 3. kvartal underbygger bankens gode resultater, som de tre første kvartalene i år har gitt en egenkapitalavkastning på 10,9 prosent, heter det i pressemeldinga fra banken.

– Vi leverer nok et godt kvartal, og kan konstatere at banken er i positiv utvikling på flere områder. Vi investerer i kompetanse og teknologi, og vi gjennomfører kontinuerlige tilpasninger og prosessforbedringer for å skape gode kundeopplevelser og øke effektiviteten. Samtidig har vi god kontroll på kostnadene våre, sier adm. direktør i Sparebanken Møre, Trond Lars Nydal.

Størst i Møre og Romsdal

I 3. kvartal var kostnader i prosent av inntekter 43,4 prosent, en reduksjon på 0,8 prosentpoeng sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Det er også bokført 7 mill. kroner i tap på utlån og garantier, noe som utgjør 0,04 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital.

Forvaltningskapital er totalt på 69,9 mrd. kroner for Sparebanken Møre, som er den største banken i Møre og Romsdal.

Lavere utlånsvekst

Banken fortsetter å øke markedsandelene, og kan vise til en utlånsvekst på 5,5 prosent de 12 siste månedene. Selv om veksten er lavere enn ved samme tidspunkt i fjor, hevder banken at denne utviklingen er i henhold til deres plan.

Innskudd fra kunder har økt med 4,8 prosent de siste 12 månedene, og innskuddsdekningen endte på 58,2 prosent ved utgangen av kvartalet.