KrF-politikar meiner bedriftene er «litt trongsynte»:

Vil ha breiare nyskaping på Nordvestlandet

Det er brukt kring 150 millionar på bølgjekraft ved Runde. Men næringslivet frå regionen har stort sett vore fråverande.

Vil behalde kunnskap: – Dei som kjem hit seier dei har alt dei trenger ein halvtimes radius herifrå. Det er viktig at vi held på kunnskapen her ute, og ikkje berre satsar i dei store byane, seier Nils-Roar Hareide ved Runde Miljøsenter. Miljøsenteret i Herøy har for andre året fått ein eige pott på statsbudsjettet, noko Hareide sett stor pris på. I går fekk han besøk av Steinar Reiten (KrF) og resten av næringskomiteen frå Stortinget. 

Nyheter

Nils-Roar Hareide ved Runde Miljøsenter meiner det er eit døme på at næringslivet og investorar i regionen bør tenke breiare om nyskaping.